Partnerzy

Firma Convergence International została założona w 2017 roku i specjalizuje się w coachingu, szkoleniach oraz tworzeniu materiałów multimedialnych. Głównie skupia się na oferowaniu kursów i seminariów dla sektora edukacyjnego, publicznego i prywatnego, oraz zajmuje się doskonaleniem nauczycieli.

Firma jest kierowana przez dwóch dyrektorów, którzy łącznie mają 40 lat doświadczenia w edukacji, pracy na arenie międzynarodowej, projektowaniu i tworzeniu materiałów edukacyjnych – zarówno w formie drukowanej, jak i cyfrowej. Mają również doświadczenie w pracy w mediach, w tym w radiu i telewizji.

Convergence International współpracuje także z różnymi wydawcami w celu dostarczania treści edukacyjnych, projektowania i rozwijania cyfrowego uczenia się, a także świadczenia usług doradczych.

Centrul Pentru Promovarea Invatarii Permanente (CPIP) to rumuńska organizacja pozarządowa, która działa w obszarze uczenia się przez całe życie od 2005 roku. Naszym głównym celem jest promowanie zasady równych szans dla wszystkich obywateli w polityce publicznej i praktykach związanych z uczeniem się przez całe życie. Wierzymy, że to jest integralna część demokratyzacji i budowania otwartego społeczeństwa. 

Wspieramy różnorodne inicjatywy i prowadzimy programy oraz projekty, które promują współpracę i innowacje w dziedzinie dobrych praktyk. Naszym podejściem jest aktywny udział w różnych europejskich inicjatywach, a następnie przekształcanie ich produktów i wyników w działania na poziomie regionalnym. W ten sposób dążymy do tworzenia nowych rozwiązań i ulepszania praktyk związanych z uczeniem się przez całe życie w naszym kraju.

I & F Education to irlandzka organizacja mająca siedzibę w Dublinie, której głównym celem jest rozwijanie edukacji ludzi w każdym wieku, zwłaszcza w obszarach przedsiębiorczości, sportu, rozwoju osobistego, młodzieży, szkół, nauki języków, integracji oraz rozwoju obszarów wiejskich. Naszym głównym priorytetem jest promowanie uczenia się przez całe życie, zarówno wśród młodszych, jak i dorosłych.

Jesteśmy aktywni w wielu międzynarodowych projektach europejskich i współpracujemy z różnymi sieciami, w tym z The New Ideas for New Opportunities oraz siecią EDIN, która skupia się na różnorodności i integracji. Nasze zaangażowanie w te projekty pozwala nam na wymianę wiedzy, doświadczeń i najlepszych praktyk z innymi krajami europejskimi, co wzbogaca naszą działalność i pozwala nam być bardziej efektywnymi w naszych działaniach na rzecz edukacji.

AEA to państwowa organizacja non-profit założona 27 sierpnia 2010 r., która koncentruje swoje wysiłki na pomocy i integralnym wsparciu ludzi poprzez interwencje społeczne i działania integracyjne. Naszym głównym celem jest realizacja różnorodnych działań związanych z edukacją i szkoleniami, a także operacji uzupełniających lub pomocniczych, które przyczyniają się do pełnego rozwoju zatrudnienia i szkoleń.

W naszym zespole mamy ekspertów z różnych dziedzin, którzy specjalizują się w zarządzaniu szkoleniami i projektami. Składają się na niego menedżerowie szkoleń, trenerzy (ekspertów w różnych dziedzinach szkoleniowych), menedżerowie projektów, doradcy zawodowi, specjaliści ds. informatyki oraz pracownik administracyjny. Dzięki temu możemy zapewnić kompleksowe i wszechstronne wsparcie naszym beneficjentom.

Fundacja Diversity Hub powstała w maju 2015 roku jako organizacja non-profit, której głównym celem było dostarczanie wsparcia ekspertów w zakresie zarządzania różnorodnością. Nasza działalność skupia się na dostarczaniu wiedzy, doświadczenia oraz najlepszych praktyk, które pomagają biznesowi czerpać korzyści z różnorodności i jednocześnie wpływają na pozytywne zmiany społeczne.

W Diversity Hub angażujemy się w różne projekty związane z różnorodnością i inkluzją, skupiając się na rozwiązywaniu konkretnych problemów pracodawców w obszarze D&I. Przeprowadzamy również badania, które dostarczają dokładnych danych i poszerzają wiedzę na temat różnych aspektów zarządzania różnorodnością.

Jednym z kluczowych elementów naszej działalności jest Mental Health Center, które działa już trzeci rok. Współpracujemy z doświadczonymi psychologami, którzy pomagają w redukcji stresu, zwalczaniu smutku, lęku, samotności i niepokoju. Organizujemy warsztaty i szkolenia, które pomagają pracownikom stawić czoła kryzysom i budować odporność zarówno w miejscu pracy, jak i w życiu prywatnym.

Wspieramy i propagujemy ideę zarządzania różnorodnością w biznesie, tworząc jednocześnie innowacyjne rozwiązania, które usprawniają skuteczne wdrażanie zarządzania różnorodnością w organizacjach, uwzględniając różne wymiary takie jak wiek, płeć, (nie)pełnosprawność, czy różnice międzykulturowe. Nasza działalność obejmuje również wiele innych istotnych tematów, takich jak równowaga między życiem zawodowym a prywatnym, dobrostan, w tym zdrowie psychiczne, oraz prawa pracownicze, w tym zapobieganie mobbingowi w pracy.

Jesteśmy miejscem, gdzie eksperci ds. różnorodności integrują się, szukają praktycznych i skutecznych rozwiązań oraz rozwijają praktyki, które okazały się skuteczne. Stale prowadzimy debaty na tematy związane z różnorodnością, angażując różnorodne środowiska, takie jak naukowcy, praktycy, przedstawiciele biznesu, instytucji publicznych i mediów. Dzięki temu łączymy różne perspektywy i podejścia, co inspiruje nas do ciągłego rozwoju.

GROWTHCOOP to stosunkowo nowa organizacja, ale jej członkowie posiadają bogate doświadczenie w projektach europejskich. Jest to spółdzielnia, działająca jako organizacja non-profit, specjalizująca się w dostarczaniu szkoleń z zakresu zarządzania.

Naszą misją jest projektowanie i dostarczanie wysokiej jakości rozwiązań szkoleniowych, które zwiększają potencjał zespołu i rozwijają nowe umiejętności. Dysponujemy wykwalifikowanym zespołem konsultantów szkoleniowych, którzy pasjonują się tym, co robią i zapewniają inspirujące i angażujące środowisko podczas naszych szkoleń korporacyjnych.

Nasi członkowie to wysoko wykwalifikowani profesjonaliści z różnych sektorów zawodowych. Posiadamy bogate doświadczenie w doradztwie, szkoleniach umiejętności oraz w oferowaniu usług konsultingowych.

Nasza pasją jest rozwijanie umiejętności i kompetencji ludzi, ponieważ wierzymy, że rozwój jednostek i firm jest fundamentem postępu naszego społeczeństwa. Pracujemy z ludźmi z różnych sfer społecznych i gospodarczych, wspierając integrację społeczną.

W naszej działalności promujemy wartości takie jak różnorodność, integracja społeczna, przedsiębiorczość, międzykulturowość, zrównoważony rozwój, ochrona środowiska, gospodarka o obiegu zamkniętym i inne, aby zapewnić lepsze życie przyszłym pokoleniom.

Głównym celem GROWTHCOOP jest wprowadzanie innowacyjnych pomysłów, które mają ogromny wpływ na organizacje i społeczeństwo. Skupiamy się na rozwiązywaniu problemów zespołów w różnych dziedzinach, wykorzystując multidyscyplinarny zespół oraz szeroką sieć uczestników, zgodnie z zasadami ekonomii współpracy.