Projekt

O projekcie

W obecnej sytuacji pandemii COVID-19, rządy na całym świecie wprowadziły różne środki w celu przeciwdziałania temu wirusowi. Do tych środków należą ogłaszanie stanów alarmowych, które czasami wiążą się z nakazem pozostawania w domu przez co najmniej 15 dni, unikanie kontaktów społecznych oraz ograniczanie rozprzestrzeniania się wirusa. Osoby starsze stanowią jedną z grup najbardziej narażonych na skutki COVID-19..

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w dniu 23.04.2020 r., w domach opieki w Europie odnotowano ponad 55 000 zgonów osób starszych. W Wielkiej Brytanii do 20.06.2020 r. 19 394 zgonów w domach opieki przypisano COVID-19, a hiszpańskie Ministerstwo Zdrowia na dzień 14.10.2020 r., potwierdziło, że 20 835 zgonów w domach opieki było spowodowanych COVID-19 lub podobnymi objawami.

W tych okolicznościach osoby starsze mają różnorodne uczucia i reakcje. Czują potrzebę ochrony, wsparcia i towarzystwa, ale jednocześnie obawiają się zarażenia i śmierci, co może wpływać na ich stan psychiczny, emocjonalny i fizyczny.

Uczynienie tego procesu i czasu oczekiwania mniej traumatycznymi

Należy pamiętać, że zarówno osoby starsze, które są w domach opieki, jak i we własnych domach z krewnymi, przyjaciółmi lub profesjonalistami, którzy zwykle się nimi opiekują, mogą wykonywać drobne aktywności, które sprawią, że trudne sytuacje, takie, jaką była izolacja w czasie pandemii będą bardziej znośne. 

Zmiana rutyny, konieczność spędzania większej ilości czasu w domu lub w domu opieki, brak fizycznego kontaktu z innymi ludźmi, krewnymi, sąsiadami, przyjaciółmi itp. może wpływać na stan psychiczny. Dobrze jest być tego świadomym, rozpoznać to i wiedzieć, że jest to normalne i że istnieją wskazówki, które mogą pomóc nam lepiej dostosować się do tej sytuacji. Uczucia i emocje, które mogą pojawić się w tym czasie, są bardzo zróżnicowane, ale ich znajomość i poznanie odpowiednich strategii może pomóc stawić im czoła i radzić sobie z negatywnymi odczuciami.

Pandemia dotknęła osoby starsze w największym stopniu, zarówno mieszkające w swoich domach i z krewnymi, jak i mieszkające samotnie oraz w domach opieki. Skutki tej sytuacji odnoszą się w dużym stopniu głównie do samotności, strachu, smutku i niepokoju i tym zajmujemy się w ramach projektu “Creating Wellbeing”

Zarządzanie i umiejętności emocjonalne

 

W ramach projektu “Creating Wellbeing” chcemy pomóc osobom starszym, które mieszkają w domach opieki, poprzez szkolenie pracowników, którzy bezpośrednio się nimi opiekują. Często opiekunowie i opiekunki nie mają specjalnego szkolenia z zakresu zarządzania emocjami. Naszym celem jest rozbudzenie i rozwijanie ich umiejętności kreatywnego myślenia, aby skuteczniej radzili sobie z sytuacjami związanymi ze strachem, smutkiem, niepokojem i samotnością, z jakimi spotykają się ich podopieczni.

Kreatywność jest czymś, co posiadamy w różnym stopniu, i można ją rozwijać. Widzimy ją w działaniach ludzi, gdy próbują robić rzeczy inaczej i podejmują wyzwania, aby rozwiązać problemy, które wpływają na ich życie.

Wykorzystanie kreatywności może przynieść pozytywne zmiany i pomóc w radzeniu sobie z różnymi wyzwaniami w nowatorski i odważny sposób. Dotyczy to także opieki, także w domach opieki i instytucjach współpracujących z seniorami i seniorkami.

Sądzimy, że rozwijając i promując kreatywność wśród pracowników domów opieki, którzy wspierają osoby starsze, możemy pomóc im lepiej radzić sobie emocjonalnie w obliczu strachu, smutku, niepokoju i samotności, które pojawiły się w związku z pandemią.

Projekt “Creating Wellbeing” ma na celu opracowanie nowych i innowacyjnych materiałów stymulujących kreatywność i umiejętności dla pracowników domów opieki dla osób starszych. 

W projekcie skupiamy się na opracowaniu metod i narzędzi, które pomogą pracownikom, którzy opiekują się osobami starszymi w domach opieki, lepiej radzić sobie z problemami samotności, strachu, smutku i niepokoju, z jakimi borykają się osoby starsze. Tworzymy i rozwijamy kreatywne podejścia, które dostosują się do różnych sytuacji, z jakimi spotykają się pracownicy w pracy z seniorami i seniorkami.

Nasze podejście jest elastyczne – dostarczamy otwartych propozycji  i pomysłów, które pozwolą pracownikom dostosować się do konkretnych kontekstów i kreatywnie reagować na różne emocjonalne potrzeby osób starszych, którymi się opiekują.

Kluczowe innowacje naszego projektu koncentrują się na dwóch aspektach:

1. Reagujemy na aktualne wyzwania związane z opieką nad osobami starszymi w domach opieki, wynikające z sytuacji COVID-19. Pracownicy muszą dostosować swoje praktyki zawodowe do nowych warunków, co wymaga odpowiednich umiejętności i kompetencji.

2. Rozwijamy kreatywność pracowników opieki, aby zdobyli nowe umiejętności i kompetencje, które pozwolą im skuteczniej i bardziej empatycznie zajmować się osobami starszymi.

Projekt odpowiada na rosnący trend w opiece nad osobami starszymi w czasie pandemii i dostosowuje szkolenie pracowników domów opieki do nowych wyzwań. Oprócz umiejętności zawodowych, stawiamy na rozwijanie umiejętności zarządzania emocjami, co pozwoli na bardziej empatyczne reagowanie na potrzeby osób starszych.