O nas

Creating Wellbeing

Konsorcjum projektu zostało starannie dobrane, z uwzględnieniem bogatego doświadczenia każdego z partnerów. W jego skład konsorcjum wchodzi 6 organizacji z pięciu różnych krajów Unii Europejskiej: Wielkiej Brytanii (GB), Irlandii (EI), Hiszpanii (ES), Rumunii (RO) i Polski (PO). 

Każda z tych organizacji posiada znaczne osiągnięcia w dziedzinie tematu projektu, czyli kreatywności i zarządzania emocjami, stosowanego w różnych obszarach działalności oraz w szkoleniu specjalistów z różnych branż.

Rozwój i poprawa codziennego życia osób starszych

W obecnej globalnej sytuacji, uważamy, że istotne jest skupienie się na polepszeniu codziennego życia osób starszych, zarówno w aktywny, jak i bierny sposób. Chcemy umożliwić im utrzymanie kontaktu ze środowiskiem i zachowanie zdolności poznawczych, emocjonalnych oraz społecznych. Naszym celem jest szkolenie i edukowanie osób pracujących z seniorami, aby zwiększyć jakość życia seniorów i znaleźć harmonię między, aspektami poznawczymi i emocjonalnymi. Zawsze bierzemy pod uwagę to, co jest najważniejsze dla danej osoby, jej zdolność do przystosowania się i dalszego rozwoju, jednocześnie szanując unikalne zdolności każdego człowieka.

Wierzymy, że odpowiednie szkolenia i dostarczanie odpowiednich narzędzi pozwoli pracownikom zajmującym się seniorami na skuteczne wspieranie ich aktywności, zaangażowania w życie oraz utrzymywanie zdrowych relacji społecznych. Zrozumienie i opieka zarówno nad zdolnościami poznawczymi, jak i emocjonalnymi są kluczowe dla zapewnienia godnego i pełnego życia seniorom. W tej ważnej fazie życia, zasługują oni na nasz szacunek, troskę i wsparcie.