Zasoby

IO1

PL. 1_IO1_CW Rozpoznaj, sklasyfikuj i przejmij kontrolę nad strachem

PL. 2_IO1_CW Racjonalizacja strachu. Znajdowanie rozwiązań, aby zmierzyć się z naszymi lękami

PL. 3_IO1_CW Odpuszczanie strachu. Zarządzanie strachem w oparciu o pozytywne fakty

PL. 4_IO1_CW Instrukcje dla samego siebie – reinterpretacja negatywnych myśli.

PL. 5_IO1_CW Strach przed utratą pamięci / byciem zapomnianym: Utrzymywanie żywych wspomnień

PL. 6_IO1_CW Doświadczenie zmiany

PL. 7_IO1_CW Strach przed upadkiem: Odzyskiwanie równowagi

PL. 8_IO1_CW Strach przed utratą godności: Wspieranie niezależności

PL. 9_IO1_CW Opowiadanie historii – ze środka strefy komfortu

PL. 10_IO1 Kolorowanki dla dorosłych

PL. 11_IO1 Zwizualizuj swój strach i pozbądź się go

PL. 12_IO1 Albumy do wklejania: kroniki i opowieści tworzone za pomocą przedmiotów – warsztaty kreatywne